Den svenska skattelagstiftningen av ägarledda företag är komplex och föränderlig.

Vi är specialister på ägarledda företag och vi vägleder gärna dig och ditt företag igenom aktuella och framtida skattefrågor.

Förutom vår egen breda erfarenhet och djupa kunskap samarbetar vi med ett externt nätverk av oberoende skattejurister här hemma som internationellt. Det är viktigt nu, då allt fler affärer sker över nationsgränserna.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Upprättande av deklarationer – för företaget och ägare
  • Avancerade momsfrågor
  • Omstruktureringar inom bolagsgruppen
  • Inkråmsöverlåtelser
  • Generationsskiften
  • Incitamentsprogram för anställda

Behöver du hjälp med skatterådgivning?