Vi erbjuder tjänster som hjälper företag att utvecklas med framgång oavsett bransch.

En stor del av revisorns arbete handlar om riskanalys. Det handlar om alltifrån risker för intäktsbortfall till risk för lagändringar som kan ändra förutsättningarna för din verksamhet. Genom denna riskanalys kan vi hitta förbättringsmöjligheter för ditt företag och för din ekonomi.

Komplicerade redovisningsfrågor, skattefrågor, ägarförändringar och utlandsaffärer kan förr eller senare komma upp på din agenda. Därför är det viktigt för både företaget och dig själv att välja rätt partner för era revisionstjänster. En partner som greppar helheten. En partner som möter dina behov, förstår din verksamhet och erbjuder effektiva rådgivningstjänster för framgång.

Vi erbjuder revisions- och rådgivningstjänster till ägarledda företag och är lätta att komma i kontakt med – både på ett personligt och professionellt plan.

Dessutom har vi ett nätverk av internationell spetskompetens som står i startgroparna och omedelbart rycker in vid behov.

Geneva Group International.

Som medlemmar i GGI, en av de tio bästa internationella allianserna för revisionsbyråer, konsulter och advokatbyråer, kan vi leverera bästa möjliga rådgivning i global skala. Genom GGI har vi tillgång till experter runt om i världen, som har möjlighet att ge råd om lokala regler, efterlevnad av lokala regler och go-to-market-strategier. GGI’s breda internationella närvaro öppnar en port till den globala marknaden för både oss och våra kunder.

Kontakta oss för ett personligt möte