Personuppgifts/sekretess-policy för Stromson Revisionsbyrå

Version 2018.1

Inledning

Det är av största vikt för Stromson Revisionsbyrå att våra kunder och anställda har förtroende att låta oss hantera och lagra data. Vi vill också att våra kunder och anställda är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och säkert sätt. Vi hanterar alla uppgifter om våra kunder och personal med stor sekretess, bland annat måste alla nyanställda skriva under sekretessavtal vid anställning, vi anlitar etablerade aktörer för lagring av data, papper innehållande personuppgifter slängs i sekretessbehållare och som revisorer lyder vi under tystnadsplikt. Vi värnar om våra kunder såväl som om våra anställdas integritet och ser ständigt över vilka åtgärder som krävs för att skydda deras personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Stromson Revisionsbyrå är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter hos Stromson Revisionsbyrå?

Stromson Revisionsbyrå behandlar personuppgifter i följande fall:

  • När vi utför lagstadgad revision efter beslut av aktieägare/årsstämma
  • När vi utför revisions- och konsultationstjänster som beställts av våra kunder
  • När vi levererar vårt nyhetsbrev
  • När vi uppfyller vår skyldighet som arbetsgivare
  • När vi rekryterar och arbetssökande söker tjänster hos oss

Vilka personuppgifter behandlas hos Stromson Revisionsbyrå?

När en privatperson eller representant för ett företag anlitar oss för att utföra en tjänst kommer vi samla in och lagra de uppgifter som det aktuella uppdraget kräver. Insamlingen och lagringen sker dock alltid efter att vi blivit kontaktade, ombedda att utföra den aktuella tjänsten och upprättat uppdragsavtal. Lagringen följer gällande lagar om arkivering.

När en person blir anställd hos oss registreras namn, kontaktuppgifter, personnummer, och bankuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare.

När en arbetssökande söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och/eller vill bli kontaktad av oss använder vi personuppgifter (meritförteckningar, personligt brev, CV, kontaktuppgifter mm) endast för det ändamål för vilka de lämnats.

När en person anmäler sig för vårt nyhetsbrev registreras namn och e-postadress. Vi registrerar i detta fall endast de uppgifter som frivilligt lämnas till oss. Man kan när som helst välja att avregistrera sig ifrån det om man inte önskar få det i framtiden.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter om våra kunder lämnas endast ut i det fall det följer av lag, myndighetsbeslut eller enligt instruktioner från behörigt organ hos kunden. Personuppgifter om våra anställda lämnas endast ut i de fall det krävs vid anmälningar till kurser och konferenser, för att fullgöra vår uppgift som arbetsgivare eller enligt instruktion/samtycke från den anställde.

Hur länge sparar Stromson Revisionsbyrå personuppgifterna?

Stromson Revisionsbyrå behåller personuppgifter om anställda så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande som arbetsgivare. När det gäller personuppgifter som ingår i dokumentation av lagstadgad revision förhåller vi oss till gällande lagstiftning om arkivering. Personuppgifter som inhämtats för att utföra andra uppdrag än revision sparas så länge det behövs för att vi ska kunna utföra det avtalade uppdraget.

Hemsida

På vår hemsida (www.stromsonrevision.se) används cookies, små textfiler som lagras på en användares dator när en webbplats besöks. Cookies används för funktioner som t.ex. förbättrar vår hemsida för användaren och ger oss statistik om användandet av hemsidan. På vår hemsida ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger användaren möjlighet att blockera cookies. Läs mer om cookies här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie- usage

Kontakt

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter hos Stromson Revisionsbyrå kontakta oss på kontakt@stromsonrevision.se eller ring oss på 070-284 14 40.