Revision tillför ett företag och dess ägare ett ekonomiskt mervärde externt och internt.

Genom att vi kvalitetssäkrar informationen ger revisionen trygghet åt ägare, kunder, leverantörer, kreditgivare och Skatteverket. Revisionen är därför både en bekräftelse och ett kvitto på att den information företaget lämnar om sin ekonomiska verklighet är korrekt. Därmed bidrar vi till att säkra bolagets förtroendekapital, öka värdet på varumärket och därmed stärka bolagets konkurrenskraft. Självklart intresserar vi oss också för företagets och dess ägares ekonomi.

Vi är en resurs/bollplank (vi har sett många olika företag i samma bransch) som ger dig som ägare bättre kontroll över bolaget och hjälper dig att dra nytta av de ekonomiska spelregler som rör ditt företag.

För dig som valt bort revision kan det uppstå situationer då en revision av valda delar av verksamheten är nyttig eller nödvändig. Vi kan erbjuda revision med särskilt syfte inom ett antal områden.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Lagstadgad revision
  • Särskilt efterfrågad revisionsinsats
  • Intygsgivning

Behöver du hjälp med revision?