Behovet av att beräkna ett företags värde kan uppkomma i olika sammanhang och motiven för att göra en företagsvärdering varierar.

Hur ska ditt företag värderas? Vilken värderingsmodell är den bästa? Vilken modell är gynnsammast för dig och ditt företag? Vi på Stromson har svaren.

Vanligast är att en värdering görs i samband med ett köp, en försäljning eller en investering i ett företag. Det finns många olika modeller för värdering av ett företag och lika många tankar kring värdet på ett företag. Vi hjälper dig att förstå, räkna fram och presentera värdet på den tilltänkta transaktionen.

Vi följer finansanalytikernas rekommendationer och riktlinjer vid våra värderingar. Vi använder oss främst av en kassaflödesbaserad värderingsmodell där företagets uppskattade framtida kassaflöden värderas till ett värde idag.

Vi hjälper dig med att:

  • Värdera aktierna i ditt företag
  • Ta fram beslutsunderlag för värderingen av ett tilltänkt köp av  bolag/verksamhet
  • Förbereda dig inför en förestående försäljning av ditt bolag

Behöver du hjälp med företagsvärdering?