Vår långa erfarenhet inom revision och rådgivning gör att vi även kan vara ditt bollplank när det gäller företagsrådgivning.

Att vi är duktiga och kunniga på revision och redovisning känner alla våra kunder till och uppskattar. Många är även bekanta med flera av våra andra spetskompetenser och erfarenheter som gör att vi kan hjälpa till att vidareutveckla och förädla verksamheter praktiskt taget oavsett bransch, storlek och inriktning.

Vi jobbar tätt med flertalet duktiga redovisningskonsulter. När vi hjälper er med ert löpande ekonomiarbete så får ni mer tid över för er kärnverksamhet. Men även när det gäller verksamhetsstyrning har vi mycket att bidra med om ni behöver stöd eller hjälp.

Vi kan bidra till er verksamhet på många sätt. Vi kan vara ditt bollplank i det strategiska affärsarbetet likaväl som en operativ resurs i ert utvecklings- och förändringsarbete för att växa eller effektivisera er verksamhet. Genom vårt nätverk kan vi även bistå med juridisk kompetens.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Bilda aktiebolag
  • Säkerställa interna kontrollrutiner
  • Lönsamhetskalkyler och kassaflödesuppföljning
  • Upprätta budget och prognoser
  • Incitamentsprogram för anställda
  • Fusioner och omstruktureringar
  • Generationsskiften
  • Kompanjonsavtal

Behöver du hjälp med företagsrådgivning?