Vi kan hjälpa dig analysera bolag inför ett företagsförvärv och ta fram avgörande beslutsinformation.

Står du inför ett företagsförvärv? Vi kan hjälpa dig att analysera företagets historiska lönsamhetsutveckling, aktuella finansiella ställning och kassaflöden samt granska företagsledningens antaganden om företagets framtida vinster.

Vår analys och våra slutsatser ger dig värdefull beslutsinformation i samband med värderingen av företaget och är ett stöd för dig vid förhandlingsbordet. Inte sällan det avgörande.

Vi hjälper dig med:

  • En total företagsbesiktning av ett tilltänkt objekt
  • En riktad besiktning av valda delar av ett företag/ett  verksamhetsområde
  • Analys av konkurrenters nyckeltal och resultat

Behöver du hjälp med finansiell due diligence?