Eva Söderström

Godkänd revisor, Partner
Kontakt
070-218 59 65
eva.soderstrom@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Fredrik Petersson

Godkänd revisor, Partner
Läs mer
Mindre

Daniel Faxéus

Auktoriserad revisor, Partner
Kontakt
070-262 32 19
daniel.faxeus@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Claudio Henriksson

Auktoriserad revisor, Partner
Kontakt
073-689 43 02
claudio@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

”Den tillit och det förtroende mina kunder känner för mig gör att de ofta öppnar upp och berättar allt mellan himmel och jord. Och det är det som är det bästa med det här jobbet. Alla historier jag får höra. Detta gör att jag på riktigt också kan känna av kundens behov vilket i sin tur gör det möjligt för mig att hjälpa kunden att lyckas med sina visioner.”

- Daniel Faxéus

Joakim Larsson

Auktoriserad revisor, Partner
Kontakt
070-630 93 91
joakim.larsson@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Mats Myhrgren

Auktoriserad revisor, Partner
Kontakt
073-678 97 25
mats.myhrgren@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Fredrik Dellström

Auktoriserad revisor, Partner
Läs mer
Mindre

Emma Roos

Revisor
Kontakt
070-228 52 56
emma.roos@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Hicran Aslan Er

Revisor
Kontakt
073-576 55 53
hicran.aslan@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Tomas Alsén

Revisor
Kontakt
070-770 42 40
tomas.alsen@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Håkan Petersson

Revisor
Kontakt
072-251 59 77
hakan.petersson@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Elin Alsén

Revisor - föräldraledig
Kontakt
070-402 60 01
elin.alsen@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Jennifer Zeito

Revisor - föräldraledig
Kontakt
076-242 84 04
jennifer.zeito@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Magnus Ahldén

Revisor
Kontakt
072-203 61 20
magnus.ahlden@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Inger Säterdahl

Kontorskoordinator
Kontakt
070-284 14 40
reception@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Alice Planthaber

Revisor
Kontakt
072-219 87 66
alice.planthaber@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Max Hermansson

Revisor
Kontakt
072-454 16 06
max.hermansson@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Isabell Roseholt

Ekonomi
Kontakt
070-230 83 55
ekonomi@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre

Fredrik Benckert

Revisor
Kontakt
072-229 30 75
fredrik.benckert@stromsonrevision.se
Läs mer
Mindre