En mer personlig partner för revision, finansiell- och kommersiell rådgivning.

Lär dig mer om oss

Stromson Revisionsbyrå

Vi är ett oberoende revisions- och konsultföretag i Stockholm med många års samlad erfarenhet. Vi har ett särskilt fokus på ägarledda företag, och passar dig som önskar en mer personlig partner för revision, finansiell- och kommersiell rådgivning. Samtidigt som du vill ha rätt kvalitet i allt du efterfrågar. Erfarenhet, kompetens, nyfikenhet och engagemang. Det är vårt recept för framgång.

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss

Karriär

Vi sätter individen i fokus och tror mer på den personliga kontakten och det mänskliga samtalet än Excel-ark och PowerPoint-presentationer. Samtidigt använder vi den senaste tekniken för att höja servicenivån, reducera kostnaderna och öka kundnöjdheten. Vi är intresserade av att möta personer som själva vill utvecklas och bidra till våra kunders utveckling.

Vi är alltid intresserade av nya medarbetare!

Läs mer om våra karriärvägar

Våra tjänster

Revision

Våra revisionstjänster sträcker sig från lagstadgad revision till utredningar, intygsgivning och granskning av enskilda delar av verksamhet.

Läs mer

Bokslut och årsredovisning

Vi upprättar bokslut med bilagor, avstämningar och en korrekt årsredovisning snabbt och enligt konstens alla regler.

Läs mer

Skatterådgivning

Den svenska skattelagstiftningen av ägarledda företag är komplex och föränderlig. vi vägleder gärna dig och ditt företag igenom aktuella och framtida skattefrågor.

Läs mer

Företagsrådgivning

Vår långa erfarenhet inom redovisning och revision gör att vi även kan vara ditt bollplank när det gäller företagsrådgivning.

Läs mer

Företagsvärdering

Hur ska ditt företag värderas? Vilken värderingsmodell är den bästa? Vilken modell är gynnsammast för dig och ditt företag? Vi på Stromson har svaren.

Läs mer

Finansiell due diligence

Vi kan hjälpa dig att analysera företagets historiska lönsamhetsutveckling, aktuella finansiella ställning och kassaflöden samt granska företagsledningens antaganden om företagets framtida vinster.

Läs mer

Vi som arbetar här

Våra meriterade, kompetenta och trevliga medarbetare brinner för att dela med sig av erfarenheter, insikter och nya kunskaper.

Träffa oss

 

Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från revisionsvärlden genom vårt månatliga nyhetsbrev