En mer personlig partner för revision, finansiell- och kommersiell rådgivning.

Lär dig mer om oss

Uppdatering av Stromsons åtgärder avseende Covid19

Osäkerheten som spridningen av Covid19 har orsakat skapar oro hos många människor och flera av våra kunder har frågor om bland annat vilka åtgärder de bör vidta för att skydda sin verksamhet på bästa sätt. Tveka inte att kontakta din revisor med dina frågor.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och förlänger perioden under vilken vi undviker fysiska möten till och med den 15 april. Omställningen till att företrädesvis arbeta hemifrån har gått snabbt och vi bedömer att vi kommer att kunna leverera i samma takt som normalt. Ni når oss som vanligt per telefon, e-mail, Teams och Skype.

Senast den 15:e april fattar vi ett nytt beslut om hur vi går vidare.

Stromson Revisionsbyrå

Vi är ett oberoende revisions- och konsultföretag i Stockholm med många års samlad erfarenhet. Vi har ett särskilt fokus på ägarledda företag, och passar dig som önskar en mer personlig partner för revision, finansiell- och kommersiell rådgivning. Samtidigt som du vill ha rätt kvalitet i allt du efterfrågar. Erfarenhet, kompetens, nyfikenhet och engagemang. Det är vårt recept för framgång.

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss

Karriär

Vi sätter individen i fokus och tror mer på den personliga kontakten och det mänskliga samtalet än Excel-ark och PowerPoint-presentationer. Samtidigt använder vi den senaste tekniken för att höja servicenivån, reducera kostnaderna och öka kundnöjdheten. Vi är intresserade av att möta personer som själva vill utvecklas och bidra till våra kunders utveckling.

Vi söker nu en revisorsassistent

Läs mer om våra karriärvägar

Våra tjänster

Revision

Våra revisionstjänster sträcker sig från lagstadgad revision till utredningar, intygsgivning och granskning av enskilda delar av verksamhet.

Läs mer

Bokslut och årsredovisning

Vi upprättar bokslut med bilagor, avstämningar och en korrekt årsredovisning snabbt och enligt konstens alla regler.

Läs mer

Skatterådgivning

Den svenska skattelagstiftningen av ägarledda företag är komplex och föränderlig. vi vägleder gärna dig och ditt företag igenom aktuella och framtida skattefrågor.

Läs mer

Företagsrådgivning

Vår långa erfarenhet inom redovisning och revision gör att vi även kan vara ditt bollplank när det gäller företagsrådgivning.

Läs mer

Företagsvärdering

Hur ska ditt företag värderas? Vilken värderingsmodell är den bästa? Vilken modell är gynnsammast för dig och ditt företag? Vi på Stromson har svaren.

Läs mer

Finansiell due diligence

Vi kan hjälpa dig att analysera företagets historiska lönsamhetsutveckling, aktuella finansiella ställning och kassaflöden samt granska företagsledningens antaganden om företagets framtida vinster.

Läs mer

Vi som arbetar här

Våra meriterade, kompetenta och trevliga medarbetare brinner för att dela med sig av erfarenheter, insikter och nya kunskaper.

Träffa oss

Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från revisionsvärlden genom vårt månatliga nyhetsbrev


Ogiltig epostadress